lördag 23 januari 2010

Fint skrivet om samexistens i Irak.


Se här. Visst vore det fint om vi kunde fokusera mera på samexistens överallt. Och samlevnad. Att älska sitt eget hemland och hela mänskligheten samtidigt.

tisdag 19 januari 2010

Tuff tjej!

Valet att åka till valet i Irak. Här rapporterar min vän Delvin om sitt arbete och väntande i Amman för att komma in i andra delar av Irak. Radioprogram från Sveriges radio P4 Sörmland. Hon är en tuff tjej hon!

torsdag 14 januari 2010

Kontakten med makten VISA(r) sig

Om tillstånd om igen. Ett visum är också en sorts licens, ett tillstånd. Kan vara antingen utresevisum eller inresevisum. Som Irakier i Irak krävs på något sätt både och om man vill resa ut i världen. Det behöver inte vi svenskar, varken för att för att få resa till Irak eller till massor av andra platser i världen. Vi har större frihet. Den friheten måste ges även till irakier. Vem kan (och vill) förändra detta måntro?

onsdag 13 januari 2010

kontakten med makten - smörjolja

Det är viktigt hur man fattar beslut om naturresurser. Olja ses i Irak som en naturresurs. För att få utvinna naturresurser krävs tillstånd. Tillstånd i många olika led. Men det räcker inte alltid med en licens att utvinna oljan. Eller gasen med för den delen. Det krävs exportlicens om man vill sälja och därmed exportera till andra länder. Då måsta man veta vem som har rätten att utfärda en sådan licens och sedan uppfylla de kriteries som utfärdaren och utföraren har att rätta sig efter. Har man ingen exportlicens för olja från Irakiska Kurdistan så kan man således enbart sälja produkten inne i Kurdistan. Eller kanske snarare i Irak. Landet kan då förbruka sin egen olja för olika ändamål, bränsle eller som råvara i sin industri. Man kan alltså inte använda sin olja som bytesmedel/smörjolja i internationell handel för att byta till andra varor man behöver. Kurdistan behöver varor från andra länder och behöver därför kunna exportera sin egen olja. Företagen behöver kontakten med makten för att kunna få en exportlicens.

tisdag 12 januari 2010

Kontakten med makten

Att vilja förändra något, hur gör man då? Man kan inte alltid bara vänta på att det ska ske av sig självt. Eller att någon annan ska göra något.
Första steget till förändring måste vara att se vad som kan och behöver ändras. Att se sig omkring.
Nästa steg kan vara att påtala det för någon. Kanske föreslå en lösning. En idé.
Man kan förståss ge medel, pengar till andra som kan göra förändringen.
Men det krävs alltid någon som gör det. Som ger maten till den hungrige, Som bygger huset åt den som inget har. Som anställer den arbetslöse osv. Den som bestämmer att göra det är den som har makten.
Oftast krävs mer än individuella insatser. Ofta krävs något annat än enbart pengar och någon med vilja och kunskap. Någon med ännu mera makt. Kanske en myndighet eller institution eller organisation eller i bästa fall vald demokratisk församling. Ett parlament eller ministerie eller så.
Då behöver man kontakten med makten. Vägen dit och kontakten med makten är olika i olika länder, i olika samhällen, nationer.

måndag 11 januari 2010

På banken - eller inte - hur fungerar det då?

Möte på banken. Man går dit och lämnar en låneansökan. Man kan lita på att där finns pengar. De pengar man satt in där finns kvar och man kan använda dem när man behöver dem. Sätta in och ta ut. Däremellan använder man ett plastkort. Enkelt helt enkelt. Så fungerar det inte i Irak av idag. Där använder man kontanter. US-dollar (USD) eller irakiska dinarer (IQD). Ingen vanlig människa har sina pengar på banken. Möjligen en del företag och personer med makt, position eller extra väl bemedlade. Inte vanligt folk. SKa man låna så går man i första hand till sin släkt och vänner. Til dem som bestämmer i den gruppen. I en stankultur. Känns inte som man är speciellt fri. Föreställer mej att beslut om vem som kan låna och använda pengar riskeras påverkas av vad de som har makten i släkten eller kretsen där man lever bestämmer. Fasta regelverk som våra banker har finns inte. Finns inte alls. Hur ändrar man på det här måntro?

Nytt jobb, nya förhoppningar

Början på något nytt. Imorgon måndag. Ett nytt uppdrag för Iraks räkning. Även den här gången med början i, just det, Sverige. Precis som starten 22 september 2007. Det började med att en inbjudan från Irak damp ner i min e-post. Det glömmer man inte. Den här gången kom inbjudan från Sverige och med inriktning på Irakiska Kurdistan och kanske, förhoppningsvis vidare i Irak och MENA (Middle East and North Africa). Förresten så är NA redan med. Efterhand som det hela utvecklar sig kanske det kommer en och annan kommentar med anstrykning till mina tankar kring nya jobbet och nyttan för företag, organisationer och människorna i Irakiska Kurdistan. Jag har vänner och kamrater där att samarbeta med. Allt detta nya gläder mej mycket just nu. Nytt jobb och nya förhoppningar.