onsdag 13 januari 2010

kontakten med makten - smörjolja

Det är viktigt hur man fattar beslut om naturresurser. Olja ses i Irak som en naturresurs. För att få utvinna naturresurser krävs tillstånd. Tillstånd i många olika led. Men det räcker inte alltid med en licens att utvinna oljan. Eller gasen med för den delen. Det krävs exportlicens om man vill sälja och därmed exportera till andra länder. Då måsta man veta vem som har rätten att utfärda en sådan licens och sedan uppfylla de kriteries som utfärdaren och utföraren har att rätta sig efter. Har man ingen exportlicens för olja från Irakiska Kurdistan så kan man således enbart sälja produkten inne i Kurdistan. Eller kanske snarare i Irak. Landet kan då förbruka sin egen olja för olika ändamål, bränsle eller som råvara i sin industri. Man kan alltså inte använda sin olja som bytesmedel/smörjolja i internationell handel för att byta till andra varor man behöver. Kurdistan behöver varor från andra länder och behöver därför kunna exportera sin egen olja. Företagen behöver kontakten med makten för att kunna få en exportlicens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar