måndag 19 oktober 2009

Brevskrivandets sköna konst behövs fortfarande

Det är en konst att skriva ett fint brev. Speciellt om det ska skrivas till en viktig person. Eller en myndighet. En makthavare. Nog för att blanketter med noggranna instruktioner och förtryckt text har sina fördelar. Likriktning och vem som helst kan fylla i. Men så går det inte till överallt. Det kan vara så här istället. En framställan till en myndighet, ett ministerie eller liknande ska göras med ett välformulerat brev. Varje ord ska vara rätt. Och brevet ska skrivas precis på det sätt som mottagaren vill ha det. Och enbart på det språk mottagaren vill ha det på. Det kan vara avgörande dels för om ens framställan godkänns eller inte, dels för hur lång tid det tar att få saken uträttad. På företaget här har vi en speciell person som skriver alla de där breven. På så sätt behålls traditionen och brevskrivandets sköna konst. Men vi får emellanåt också företräde när det gäller viktiga beslut hos makthavare. Ett annat system än man är van vid. Värt att tänka på för den som tror sig kunna göra affärer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar