tisdag 6 oktober 2009

Träning i självsäkerhet

Träning är en bra idé när man står inför något nytt. Inte bara då. Det finns andra skäl också, att upprepat bevisa att de färdigheter man besitter finns kvar. Att göra det man redan kan i grupp, i en ny gruppering. Att göra sig beredd för det nya på ett ordnat sätt. Att få prova sig fram en del. Träningen har pågått en tid. Att själv bli säker på att det här ska gå bra. Att göra kunden/klienten trygg från början och införstådd med vilket arbetssätt och vilka regler som gäller. Så kan man tänka, göra och bygga ett gott samarbete och en trygghet rakt in i ett stort projekt för lång tid framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar