måndag 25 maj 2009

Sjukhuset i Akre på TV


Idag visades ett långt nyhetsavsnitt från Sjukhuset i Akre på Kurdistan TV. Det är alltså i drift nu. Intervjuer med vanliga människor, besökare där. Den 18 april, se tidigare blogg inlägg var det visning. Då hade det ännu inte öppnat på riktigt. Nu kan de människor som så väl behöver det gå dit. Jag hoppas detta fina nybyggda sjukhus blir till stor nytta för invånarna i Akre och gratulerar dem till detta. Piroza! De behöver det mer än väl. Salarna för barn är utrustade exakt lika som de salar som är för vuxna med ett enda undantag; gardinerna har fått barn-motiv. Sånt blir man glad av att se!
Vi svennar tar det för givet att det ska finnas ett väl utrustat modernt sjukhus inom räckhåll när vi behöver det. Det är ingen självklarhet här. Speciellt inte för alla. Det behövs många fler fina och väl fungerande sjukhus i Kurdistan. Ja, i hela Irak förresten. Det tar några år att bygga vart och ett av dem. Och det finns planer på flera byggen av det här slaget, det vet jag ju. Och medicinskt utbildad personal i kombination med en bra organisation och administration. Inget av detta är en självklarhet här. Inte ännu. Men det ska det bli. Till slut hoppas jag man fixat till vägen fram till Akre sjukhus så att ambulansen inte behöver leta sig fram som vi fick göra för en dryg månad sedan. Tut tut tut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar