lördag 14 november 2009

Händers och fötters verksamhet


Vad gör vi med våra händer? Allt möjligt. Här är en sysselsättning. Pärla för pärla kan man vandra med händerna. På samma sätt som att en tanke följs av nästa tanke. Eller när man skriver, bokstav för bokstav, ord för ord, mening för mening. Eller när man stickar, maska följer på maska. Eller fötterna som när man går. Steg följer efter steg. I en oändlig upprepning som emellanåt stannar av och sedan ta vid igen. Verkar vara något som hör mänksligheten till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar