tisdag 2 juni 2009

Nu har man vridit på kranarna!

Stora nyheten här är starten för export av olja från Irakiska Kurdistan. Det är en mycket stor händelse. Igår dominerades nyhetssändning och hela TV-utbudet av ceremonier med invigningstal, dans- och musikföreställning, filmvisning och historik. Ett historiskt ögonblick alltså. Man har fått vänta länge på det här. Och mycket pengar har investerats, en stor ansträngning helt enkelt. Både rent praktiskt med att bygga och borra och pumpa upp det svarta guldet. Och att transportera det via rörledning till Turkiet. Och att politiskt komma överens om fördelningen av inkomsten. Det sista har hindrat stort på sistone. 
Såsom snacket går nu i västvärlden kan man ju ifrågasätta om detta verkligen ska behövas, klimatfrågan. Men faktum kvarstår. Att Irak är den tredje största reserven av olja. Att Kurdistan i alla tider fram tills precis just nu helt nekats inkomst av denna naturresurs. Medan andra grannar som bekant samtidigt skaffat sig enorma förmögenheter. Det förefaller mej svårt att neka Kurdistan att utnyttja åtminstone en del av sin naturresurs nu. Ett företag från vårt västra grannland är för övrigt en av exploatörerna, det norska DNO, som nu levererar. En av de två pionjärerna. Nu har man alltså vridit på kranarna för export av olja första gången här i Kurdistan.

1 kommentar: