lördag 28 mars 2009

Att återupprätta affärsförbindelser


Besök från Bosnien Hercegovina. De vill göra affärer med oss. Kan du tänka dej att det känns lite märkligt att sitta på möte och representera ett kurdiskt företag? Det gör det i alla fall. Ett krigshärjat land besöker ett annat som också gått igenom det. Och  syftet är att återstarta affärsverksamhet som tidigare bundit dem samman. Bygga, bygga, bygga handlar det om. Trevligt intressant och postivt möte. Som en skänk från himlen kändes det, tyckte vi efteråt när de besökande gästerna givit sig ut på sightseeing här i staden. För två av dem var det ett kärt återseende. De har varit här på 1990-talet och jobbat. Den tredje var här för första gången och skulle förevisas Qala. Civilisationens vagga. 7000 år gammal och redan då en stad. Ett handelscentrum kan man tänka. Våra gäster var imponerade. Det märktes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar